Uputstvo za korišćenje vreće za LEGO kocke i igračke

Korak 1: Otvaranje i postavljanje vreće za igru

Da bi se vreća raširila, potrebno je prvo da odvežete kanap na vrhu skupljene vreće. Postavite vreću na sredinu prostora gde želite da je raširite i rukama polako širite rub vreće dok se ne otvori u pun krug. Sadržaj vreće (LEGO kocke ili druge igračke) biće odmah dostupne za igranje.

01-Otvorena vreca za igracke

Korak 2: Sakupljanje vreće

Kada se igra završila, sve kockice ili igračke koje su se eventualno našle van podloge vratite na podlogu. Jednom rukom uhvatite kanap, a drugom rukom rub vreće. Povlačenjem na suprotne strane, rub vreće će početi da se skuplja.

02-Povlacenje kanapa na vreci za igracke

Povucite kanap do kraja dok se rub vreće ne skupi i dok se ne formira džak.

03-Povlacenje kanapa do kraja i sakupljanje vrece za igacke

Korak 3: Vezivanje vreće

Prebacite kanap preko šake kao kada vezujete omču.

04-Vezivanje kanapa na vreci za igracke-potez br1

05-Vezivanje kanapa na vreci za igracke-potez br2

Zavežete kanap tako da drži vreću pokupljenom.

06-Vezan kanap na vreci za igracke

Sakupite kanap.

07-Skupljen kanap na vreci za igracke

Višak kanapa ubacite u otvor koji je ostao slobodan na vrhu vreće.

08-Visak kanapa ubacen u vrecu za igracke

Kaiš na vreći vam omogućava da možete da je stavite na rame. Kaiš ima mogućnost podešavanja dužine. Može da se skrati ako dete treba da nosi vreću, ili produži ako je za odrasle.

09-Kais za nosenje vrece za igracke